שבטבט גדול תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Equisetum telmateia