מדד זוחל אגמון החולה, 6-2016 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Ludwigia stolonifera