מדד זוחל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Irit zuk kovacsi  
 
Ludwigia stolonifera