דמסון רב-זרעים תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Damasonium polyspermum