דמסון רב-זרעים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Damasonium polyspermum