בן-שיח שרוע, בעל עלים מסורגים שעירים מאוד פשוטים ובעלי שפה תמימה. בחודשי הקיץ נפתחים הפרחים בשעת השקיעה. פתיחת הפרחים מהירה מאוד ומתרחשת תוך דקות ספורות. ניתן לעקוב אחריה בקלות. הכפתורים הסגורים נוטים כלפי מערב. הסימן הראשון לפתיחה הוא חריץ בין עלי הגביע שבעדו ניתן להבחין בעלי הכותרת הצהובים. תוך דקות ספורות מהופעת החריץ הראשון נפרדים ארבעת עלי הגביע, נקרעים זה מזה ומופשלים לאחור. הכותרת החבויה ביניהם כשעליה גלולים נפרשת במהירות. בראשם של שמונת האבקנים הערוכים בשני דורים מתפזרת האבקה כשהגרגרים צמודים זה לזה בחוטים דביקים.
העלי ובראשו צלקת ירקרקה בעלת 4 אונות בולט גבוה מעל לאבקנים ולא מואבק באופן עצמאי. הפרחים מואבקים במשך הלילה ע"י רפרפים. הם נשארים פתוחים יום אחד ובערב למחרת הם נובלים ומקבלים צבע כתום אדםדם. הפירות מוארכים העלי 4 ממגורות.

הצמח נפוץ לאורך חוף הים ונשתל גם בגינות באזור זה. מוצאו אמריקאי והובא ככל הנראה לאזורנו במאה ה-19.

האבקת נר הלילה החופי
לקריאה נוספת: דן איזיקוביץ וציפי לזר, משמעות שנויי הצבע בנר הלילה החופי "רותם" כרך 21 13-18 1986

לא עודכן