תלתן הוא סוג גדול ומגוון במשפחת הקטניות (לשעבר הפרפניים), בסדרת הקטניות. מספר מיניו מגיע ל-280. בארץ 51 מינים, והריהו הסוג השני בגודלו (במספר מיניו) בארץ, אחרי קדד. הארץ משמשת מרכז חשוב בתפוצתו העולמית ובמחקר הסוג. רוב המינים בארץ הם עשבים חד-שנתיים זקופים, מיעוטם עשבים רב-שנתיים.
עליו תלתניים, כלומר מורכבים משלושה (תלת) עלעלים. אין הוא הפרפרני היחיד שעליו תלתניים, אך הוא שזכה בשם. ברוב מיני התלתן יוצאים כל 3 העלעלים מנקודה אחת, במינים ספורים נישא העלעל האמצעי על פטוטרית קצרה מעל מפגש שני העלעלים הצדדיים.
התפרחות לרוב קרקפות מרובות-פרחים. הפרח פרפרני, מייצר צוף. החרק חונה על משוטי הכותרת וחותר לצוף שבצינור הפרח, וכך הוא מוריד את הסירה וגורם להזדקרות האבקנים (או מאוחר יותר – הצלקת) המסתתרים בה.
התרמיל כלוא בגביע, אינו נפתח, מספר זרעיו מועט. הוא מצוייד בשיניים או ווים, ומופץ בשלמותו כיחידה אחת, נאחז בנוצות של עופות או בשיער של יונקים.
בני הסוג נבדלים מהסוג הדומה שברק (ר' ערך שברק) בעלים ובאבקנים: עלי השברק ריחניים והם נושאים בלוטות או שערות בלוטיות, ועלי התלתן לרוב אינם כך; ותשעה מתוך עשרת האבקנים של תלתן זיריהם מאוחים לצינור בעוד העשירי חופשי, ואילו בשברק כל עשרת הזירים מאוחים.
בתרבות מגדלים תלתן למזון לחיות-המשק כמספוא ירוק או מיובש כחציר, וכן למרעה ולזבל ירוק במחזור הזרעים. הוא מועיל גם כצמח-דבש לדבורים. היבול השנתי העולמי הוא 84 מיליון טון לשנה.

המין תלתן דל-פרחים הוא צמח חד-שנתי זקוף, גובהו 20 ס"מ. הגבעול, העלים והגביע שעירים מאוד. העלה משונן, שיניו הם קצות העורקים.
פורח באביב, ממרס עד מאי. הפרח ורוד עד ארגמני, הקצה העליון של הסירה בהיר יותר, כמעט לבן, חלקה התחתון של הכותרת כהה יותר. לאורך מפרש הכותרת נמשכים עורקים כהים. הכותרת צרה ומוארכת, אורכה 10 מ"מ ויותר. קרקפת הפרחים מוארכת. רק 4–8 פרחים מתוך הקרקפת מפותחים ופוריים.
קרקפת הפירות נראית ככדור צמרירי, קוטרה 12–18 מ"מ, והיא יותר גדולה מזו של תלתן הכדורים.
לא שכיח, אך במקומות מתאימים הוא גדל בכתמים צפופים, ופירותיו מכסים את פני הקרקע במרבדים. גדל רק בצפון הארץ, בגולן ובחרמון. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות מזרח הים התיכון.

כתב מייק לבנה

עודכן