צמח רב-שנתי עשבוני צנוע, קירח, ירוק, מכחיל מעט. מזכיר במבט ראשון חלוקה הררית, אף שאין כל קירבה ביניהם. העלים קטנים, כמעט עגולים, מסורגים, נישאים על פטוטרת קצרה, מלווים בעלי-לואי קרומיים. פורח מפברואר עד אוגוסט. הפרח קטן, חד-מיני, 1–3 פרחים ערוכים בחיק עלה. 5 אונות גביע. עלי הכותרת קרומיים, קצרים מהגביע. לפרח הזכרי 5–6 אבקנים. הפרח הנקבי חסר כותרת, עם 3 עמודי-עלי, שחלתו מחולקת ל-3 מגורות, בכל אחת מהן מתפתחים 2 זרעים מצולעים. הפרי כדורי, משונץ ברורות ל-3 ונפתח ב-3 קשוות.
גדל ברוב אזורי הארץ, במגוון גדול של בתי-גידול: גינות, מעזבות, בתה, ערבה, סדקי-סלעים. גדל בארץ עוד מין אחד, נדיר, מדברי – שלוחית שעירה.

כתב מייק לבנה

לא עודכן