אספלניום גלילי תמונה הבאה  © Photo: Siko  
 
Asplenium trichomanes