אספלניום גלילי תמונה קודמת  © Photo: Siko  
 
Asplenium trichomanes