אהל הגבישים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Mesembryanthemum crystallinum