אהל הגבישים כורכר אולגה, ינואר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Mesembryanthemum crystallinum