מלחית אשונה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Oded Israeli  
 
Salsola damascena