מלחית אשונה תמונה הבאה  © Photo: Oded Israeli  
 
Salsola damascena