טיון דביק תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Inula viscosa