טיון דביק תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Inula viscosa