חלמונית צהובה תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Sternbergia lutea