חלמונית צהובה תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Sternbergia lutea