קרדמין שעיר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Cardamine hirsuta