קרדמין שעיר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cardamine hirsuta