מורית קלוטה תמונה קודמת  © Photo: Mike Livne  
 
Smyrnium connatum