מורית קלוטה תמונה הבאה  © Photo: Mike Livne  
 
Smyrnium connatum