פרגה קרחת חרמון, ספטמבר תמונה קודמת  © Photo: Dror Bar-Nir  
 
Glaucium oxylobum