פרגה קרחת חרמון, יוני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakobson Uzi  
 
Glaucium oxylobum