ניידת החוף תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Najas delilei