ניידת החוף נחל הנעמן, אוגוסט תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Najas delilei