שום הפסגות תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Allium pseudostamineum