שום הפסגות תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Allium pseudostamineum