אבובית החרטומים חרמון, 30-7-09 תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Ziziphora clinopodioides