אבובית החרטומים , 30-7-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Ziziphora clinopodioides