ערער ארזי 5-2011, הר שפנים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Juniperus oxycedrus