ערער ארזי הר שפנים, 5-2011 תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Juniperus oxycedrus