צמר מפוצל הר הנגב, מרץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Eremostachys laciniata