צמר מפוצל תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Eremostachys laciniata