צללית הדורה , 5-2011 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Minuartia formosa