צללית הדורה תמונה הבאה  © Photo: Mike Livne  
 
Minuartia formosa