אשבל הארזים חרמון דולינת שיאון, 27-8-08 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Stachys ehrenbergii