אשבל הארזים תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Stachys ehrenbergii