אשחר הלבנון תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Mike Livne  
 
Rhamnus libanotica