אשחר הלבנון תמונה הבאה  © Photo: Mike Livne  
 
Rhamnus libanotica