לחך כרתי תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Plantago cretica