לחך כרתי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Plantago cretica