תלתן רפה תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Trifolium nigrescens