תלתן רפה תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Trifolium nigrescens