גלדן מוארך תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Elytrigia elongata