גלדן מוארך תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Elytrigia elongata