ביקיה מדורבנת תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Vicia monantha