ביקיה מדורבנת תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Vicia monantha