עפעפית אשונה תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Kickxia acerbiana