עפעפית אשונה תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Kickxia acerbiana